جزئیات خبر


عضو هیئت مدیره سامان داروی هشتم:

هلدینگ داروسازی ثامن در حوزه سلول ‌درمانی گام برمی‌دارد

هلدینگ داروسازی ثامن در حوزه سلول ‌درمانی گام برمی‌دارد
1395/12/21

عضو هیئت مدیره سامان داروی هشتم از راه‌اندازی حوزه‌های تولید داروها در حوزه سلول‌درمانی در هلدینگ داروسازی ثامن خبر داد.
به گزارش آستان‌نیوز، حمیدرضا رحیمی در حاشیه همایش «سلول‌های سرطانی در گردش خون» در دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کرد: هلدینگ داروسازی ثامن در نظر دارد که برای داروهای شیمی‌درمانی و هم‌چنین برای داروهایی که بر مبنای سلول هستند، اتاق تمیزی را طراحی کند تا روند سلول‌درمانی را تسهیل بخشد.
وی با اشاره به اینکه این حوزه از درمان بسیار نوین است، افزود: یکی از روش‌های مؤثر در درمان سرطان، کارتی‌سل است که در آن بر روی سلول تی‌سل تغییراتی ایجاد می‌شود که سلول به داخل بدن افراد رفته و توده‌های سرطانی را شناسایی کرده و از بین میبرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در هلدینگ داروسازی ثامن در حال پردازش این تغییرات و تحقیق و پژوهش بر روی این روش درمانی هستیم تا به تولید انبوه این دارو برسیم.
رحیمی اظهار کرد: در واقع کارتی‌سل، یک روش برای افزایش قدرت ایمنی سلول‌های ایمنی بدن است تا این سلول‌ها به وسایلی مسلح شوند که بتوانند سلول‌های سرطانی را شناسایی کرده و آن‌ها را از بین ببرند.
وی هم‌چنین بیان کرد: در حال حاضر، شرکت داروسازی ثامن یک داروی شیمی‌درمانی به نام بوسرلین را تولید می‌کند و برای تولید سه داروی دیگر در حوزه سرطان در حال برنامه‌ریزی هستیم.
درخور یادآوری است؛ همایش «سلول‌های سرطانی در گردش خون» به همت شرکت داروسازی ثامن و با حمایت‌های انجمن پیشگیری سرطان نسترن با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مجمع خیرین سلامت کشور، شورای مشارکت‌های امور زنان خراسان رضوی با حضور مدرس آلمانی برای ارتقاء سطح آگاهی دانشجویان و متخصصان در دانشکده علوم پزشکی مشهد برگزار شد.
 420-95

نظر شما